informationnews

ข่าวประชาสัมพันธ์

menuinfonews 07

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม โครงการเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ

boat สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประชาสัมพีนธ์และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม daily update

 


 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการยกความสูงของสะพานพรหมบุรี

boat สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการยกความสูงของสะพานพรหมบุรี 
boat ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการยกความสูงของสะพานพรหมบุรี

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3)

boat สรุปผลการประชุม 
boat กรมเจ้าท่าเปิดเผยร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ 
boat ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3)

 


 การประชุมสัมมนาระดับประเทศ ครั้งที่ 2

boat ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับประเทศ ครั้งที่ 2

 


 การสัมมนาระดับจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

boat ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับจังหวัด 

 


การประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4

boat

 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4 

 


การประชุมสัมมนาระดับประเทศ ครั้งที่ 1 

boat

 สรุปการประชุมสัมนนาระดับประเทศ ครั้งที่ 1

boat

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับประเทศ ครั้งที่ 1

 


 การประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3

boat สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ จ.พิจิตร
boat

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3 (เขื่อนล่าง)

boat

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3 (เขื่อนบน)

boat

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3

 


 การทัศนศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1

boat

การทัศนศึกษาและดูงาน ครั้งที่ 1 

 

 


 

การประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2

boat

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 (เขื่อนล่าง)

boat

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 (เขื่อนบน)

boat

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ครั้งที่ 2 

 

 


 

ศูนย์ความร่วมมือประสานงานโครงการ

boat กำหนดการกิจกรรมวันเด็ก 2557 ร่วมกับ อบต.พระงาม 
boat กำหนดการทำบุญศูนย์ความร่วมมือและประสานงานโครงการ (สิงห์บุรี และนครสวรรค์) 

 

 


 

การประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1

boat สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 (เขื่อนล่าง)
boat สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 (เขื่อนบน)
boat

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ครั้งที่ 1

ลงพื้นที่โครงการ จังหวัดนครสวรรค์และสิงห์บุรี


เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ทางโครงการฯ ได้จัดทีมงานประสานงานและสำรวจภาคสนามลงพื้นที่โครงการฯ ที่จังหวัดนครสวรรค์และสิงห์บุรี 

อ่านเพิ่มเติม: ลงพื้นที่โครงการ จังหวัดนครสวรรค์และสิงห์บุรี

การประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 29 และ 30 ตุลาคม 2556 ทางโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดนครสวรรค์ ตามลำดับ

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5 ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง จังหวัดสิงห์บุรี

DSCF5292

DSCF5270  DSCF5288

  DSCF5302  DSCF5303


 

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 5 ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (501)

 DSCF5347

DSCF5335  DSCF5367

DSCF5369  DSCF5372