informationnews

ข่าวประชาสัมพันธ์

menuinfonews 07

การประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 29 และ 30 ตุลาคม 2556 ทางโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดนครสวรรค์ ตามลำดับ

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5 ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง จังหวัดสิงห์บุรี

DSCF5292

DSCF5270  DSCF5288

  DSCF5302  DSCF5303


 

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 5 ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (501)

 DSCF5347

DSCF5335  DSCF5367

DSCF5369  DSCF5372