informationnews

ข่าวประชาสัมพันธ์

menuinfonews 07

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2

กรมเจ้าท่า ขอเรียนเชิญ ผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมประชุมการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  ดังนี้

 

singhaburi
คลิกที่รูปเพื่อขยาย

 

 

nakhonsawan

             หมายเหตุ : ทางโครงการขอให้ผู้ที่สนใจ ส่งแบบจอบรับและลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวชมภู พากพูม  นักประชาสัมพันธ์โครงการ  โทร. 084 327 4441, โทรสาร  0 2943 9614

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::