informationnews

ข่าวประชาสัมพันธ์

menuinfonews 07

การทัศนศึกษาและดูงาน ครั้งที่ 1

กำหนดการทัศนศึกษาและดูงานเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท
งานออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด
โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
 


จุดนัดหมาย  เวลา 08.00 น.    
รถบัสคันที่ 1     เขื่อนบน ณ บริเวณลานปูนหน้าวัดใหม่ หมู่ที่ 1 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
รถบัสคันที่ 2     เขื่อนล่าง ณ สำนักงานศูนย์ความร่วมมือและประสานงานโครงการ หมู่ที่ 2 ต.พระงาม
                     อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (วัดสิงห์)

กำหนดการเดินทาง
08.00 – 10.00 น.    ออกเดินทางจากจุดนัดหมายมุ่งสู่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท
(ระหว่างการเดินทางมีบริการอาหารว่าง และร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามรับของที่ระลึกจากโครงการ)

10.00 – 11.00 น.    เยี่ยมชมเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมรับฟังการบรรยาย (จุดที่ 1)
โดย นายสุรศักดิ์ รังรองธานินทร์
      หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา  
       “เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เปิดดำเนินการ พ.ศ.2500 มีลักษณะโครงการคล้ายเขื่อนยกระดับฯ กล่าวคือ ก่อสร้างบริเวณลำน้ำที่มีความโค้งเหมาะสมในการทำคลองลัด และมีช่องระบายน้ำและประตูเรือสัญจร ซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาช่วยเก็บกักน้ำชลประทาน และผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ รวมทั้งพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดชัยนาท ดังคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา”

11.00 - 12.00 น.    เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี บรมราชาอภิเษก (จุดที่ 2)
โดย เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
       “โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา เปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 เป็น 1 ใน 6 โรงไฟฟ้าที่ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2553 ในหัวข้อ ลดโลกร้อนถวายพ่อ โดยมีกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 61.75 ล้านหน่วยต่อปี น้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้ว จะปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตามเดิม จึงไม่กระทบต่อแผนการระบายน้ำเพื่อการชลประทานแต่อย่างใด เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่งเข้าระบบส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีอยู่เดิม เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียง”

12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านต้นตะขบ

13.00 – 15.00 น.    ออกเดินทางสู่วัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข) (จุดที่ 3)
       “วัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นวัดเก่าแก่มีทิวทัศน์ที่สวยงามน่ารื่นรมย์และมีชื่อเสียงด้านพระเครื่อง  จะได้เข้านมัสการหลวงปู่ศุข พระเกจิชื่อดัง เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดชัยนาท และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทั้งหมดเขียนด้วยอักษรขอมที่วาดไว้ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2433”

15.00 – 16.30 น.    เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสนใจเข้าร่วมทัศนศึกษาและดูงาน ได้ที่

เขื่อนบน

เขื่อนบน

ส่วนงานประชาสัมพันธ์ส่วนกลางโครงการ (คุณหลิน)

โทรศัพท์ 08-6403-0979
ศูนย์ความร่วมมือและประสานงานโครงการ เขื่อนบน
(คุณแอน/คุณนก)

โทรศัพท์ 087-7392375  , 084-5986568

 

 

เขื่อนล่าง

เขื่อนล่าง ส่วนงานประชาสัมพันธ์ส่วนกลางโครงการ (คุณชมภู)
โทรศัพท์  08-4327-4441
ศูนย์ความร่วมมือและประสานงานโครงการ เขื่อนล่าง
(คุณปุ๊ก/คุณแหม่ม)

โทรศัพท์  080-6635020, 090-9940945 

 

 

                     p2