ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

logomdสำนักแผนงาน กรมเจ้าท่า
1278 ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0-2233-1311-8 ต่อ 269,333

เว็บไซต์โครงการ :www.navidam.com

จดหมายอิเลคทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จดหมายหรือไปรษณียบัตร :

ส่วนงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

pyบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัดอาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 3
เลขที่ 125 ถ.คลองลำเจียก แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230  


สายด่วนสายตรง :
โทรศัพท์                 : 0-2943-9600-10 ต่อ 1340  
โทรสาร                   :
0-2943-9613-4
โทรศัพท์มือถือ          : 
08-4327-4441

 


 

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

 

 att logo บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

asdecon บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

py  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

sea บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

logo seatec  บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด

 

advance trac  บริษัท แอ็ดวานซ์ แทรคกิ้ง เซอร์วิสซ์ จำกัด