media

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อสาธารณะ

ภาพกิจกรรม

เทปสัมภาษณ์นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า สถานีวิทยุ อสมท. FM 100.5 MHz รายการคุยโขมงยามเย็น วันที่ 11 ธันวาคม 2555

เทปสัมภาษณ์นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
สถานีวิทยุ อสมท. FM 100.5 MHz รายการคุยโขมงยามเย็น วันที่ 11 ธันวาคม 2555