media

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อสาธารณะ

ภาพกิจกรรม

เทปสัมภาษณ์นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า สถานีวิทยุ อสมท. FM 100.5 MHz รายการสีสัน VIP วันที่ 20 มีนาคม 2557

เทปสัมภาษณ์นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า สถานีวิทยุ อสมท. FM 100.5 MHz รายการสีสัน  VIP วันที่ 20 มีนาคม 2557