media

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อสาธารณะ

ภาพกิจกรรม

สกู๊ปกิจกรรมกรมเจ้าท่าศึกษาดูงานท่าข้าวและคลังสินค้า ณ จังหวัดอ่างทอง

สกู๊ปกิจกรรมกรมเจ้าท่าศึกษาดูงานท่าข้าวและคลังสินค้า ณ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 22 สิงหาคม 2557