เนื้อหา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับประเทศ ครั้งที่ 1

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ขอเรียนเชิญ ผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมประชุมการประชุมสัมมนาระดับประเทษ ครั้งที่ 1 เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยกับการยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ” ภายใต้งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

nationmeeting-1

 

 

 

:: กำหนดการและแผนที่การประชุมสัมมนาระดับประเทศครั้งที่ 1 

:: แบบตอบรับการเข้าประชุม