เนื้อหา

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3)

sb-01

สรุปผลการประชุม ค.3 เวทีที่ 1 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 08.30–15.30 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้นที่ 5 โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท ถนนบางระจันตัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

ns-01

สรุปผลการประชุม ค.3 เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องแพลทตินั่ม ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 

pb-01

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการยกความสูงของสะพานพรหมบุรี